Radioterapia jako skuteczna metoda leczenia raka piersi

Radioterapia w leczeniu raka piersi

Rak piersi stanowi jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet na całym świecie. Z każdym rokiem liczba zachorowań na raka piersi wzrasta, co wymusza poszukiwanie coraz skuteczniejszych metod leczenia. Jedną z nich jest radioterapia.

Co to jest radioterapia?

Radioterapia to metoda leczenia nowotworów polegająca na kontrolowanym napromieniowywaniu komórek nowotworowych. W przypadku raka piersi, promieniowanie skupia się na obszarze piersi, a jeśli wystąpiła przerzut do węzłów chłonnych, to również na tej okolicy.

Celem radioterapii jest zniszczenie komórek nowotworowych oraz zapobieganie ponownemu ich wzrostowi. Radioterapia stosowana jest jako jedna z metod leczenia raka piersi, zarówno u kobiet po mastektomii, jak i tych, u których zachowana jest pierwotna piersi.

Skuteczność radioterapii w leczeniu raka piersi

Radioterapia jest jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia raka piersi. Wyniki badań wykazują, że jej zastosowanie skutecznie ogranicza ryzyko nawrotu choroby, a nawet zapobiega jego wystąpieniu.

Badania pokazują również, że stosowanie radioterapii u kobiet po mastektomii redukuje ryzyko powtórnego wystąpienia raka piersi o około 70%. Dla porównania, u kobiet, które nie poddają się radioterapii, ryzyko nawrotu choroby wynosi około 40%.

Radioterapia po mastektomii jest szczególnie zalecana u kobiet, u których stwierdzono obecność mikroskopijnych ognisk raka w tkance okołowęzłowej. W takich przypadkach radioterapia zmniejsza ryzyko nawrotu choroby oraz poprawia całkowite przeżycie pacjentki.

Radioterapia stosowana po zabiegu chirurgicznym, w którym zachowana jest pierwotna piersi, również okazuje się skuteczna w zapobieganiu nawrotom choroby. Badania wykazują, że po 10 latach od leczenia, ryzyko ponownego wystąpienia raka piersi w tej grupie pacjentek wynosi około 20-30%.

Radioterapia jako uzupełnienie innych metod leczenia raka piersi

Radioterapia to skuteczna metoda leczenia raka piersi, jednak nie stanowi ona jedynej formy leczenia. W większości przypadków radioterapia stosowana jest jako uzupełnienie innych metod terapii, takich jak mastektomia czy lumpektomia.

Mastektomia to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu całej piersi wraz z tkanką okołowęzłową. W przypadkach, gdy występuje przerzut do węzłów chłonnych, węzły również muszą zostać usunięte. Po mastektomii pacjentki często poddawane są radioterapii, która zmniejsza ryzyko nawrotu choroby.

Lumpektomia to inna metoda chirurgicznego leczenia raka piersi, polegająca na usunięciu guza z piersi zachowując jej większą część. W przypadku lumpektomii również często stosuje się radioterapię, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby.

Podsumowanie

Radioterapia to skuteczna metoda leczenia raka piersi. Stosowanie radioterapii znacznie redukuje ryzyko nawrotu choroby u kobiet po mastektomii oraz u tych, u których zachowana jest pierwotna piersi. Radioterapia stosowana jest jako uzupełnienie innych metod leczenia, takich jak mastektomia czy lumpektomia. Warto pamiętać, że w każdym przypadku leczenie raka piersi powinno być indywidualnie dostosowane do potrzeb i oczekiwań pacjentki.