Jakie jest ryzyko śmiertelności dzieci z COVID-19? Odpowiedź wirusologa

Jakie jest ryzyko śmiertelności dzieci z COVID-19?

COVID-19 to choroba wywołana przez wirusa SARS-CoV-2, która pojawiła się na świecie w 2019 roku. Choroba ta szybko rozprzestrzenia się na całym świecie i jest odpowiedzialna za tysiące zgonów na całym świecie. Wiele osób zastanawia się, jak dotyczy to dzieci.

Objawy COVID-19 u dzieci

Większość dzieci z COVID-19 ma łagodne objawy lub nie ma ich wcale. Według badań przeprowadzonych przez amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, około 5,7% dzieci z COVID-19 wymaga hospitalizacji w porównaniu do 10% dorosłych. Objawy COVID-19 u dzieci obejmują gorączkę, kaszel, ból gardła, ból głowy i zmęczenie. Niektóre dzieci mogą również doświadczać biegunki, wymiotów lub wysypek.

Ryzyko śmiertelności u dzieci z COVID-19

Istnieje bardzo małe ryzyko zgonu z powodu COVID-19 u dzieci. Według badań przeprowadzonych przez amerykańską Akademię Pediatrii, jedynie około 0,1% dzieci z COVID-19 umiera. To bardzo niski wskaźnik w porównaniu do 4-5% dorosłych. Niemowlęta i dzieci z chorobami przewlekłymi, takimi jak astma lub choroby serca, mogą mieć większe ryzyko ciężkiej choroby.

Podsumowując, COVID-19 rzadko powoduje ciężką chorobę u dzieci i bardzo rzadko prowadzi do zgonów. Jednakże, jak każda inna choroba, COVID-19 należy traktować poważnie i należy podjąć wszelkie możliwe kroki, aby chronić swoje dzieci przed zakażeniem. Należy zachować podstawowe zasady higieny, takie jak częste mycie rąk, unikanie dotykania twarzy i noszenie masek ochronnych w miejscach publicznych. W przypadku wystąpienia objawów COVID-19 należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.